O firme ROŠ

Naša firma, ROŠ spol. s.r.o. sa zaoberá výchovou a vzdelávaním osôb, ktoré vykonáva podľa dohody so zákazníkom v priestoroch jeho spoločnosti, alebo v našom školiacom stredisku na Ružinovskej 1 v Bratislave. Odbornými skúškami a prehliadkami (revíziami) na vyhradených technických zariadeniach (elektrických a zdvíhacích), bezpečnosťou pri práci a požiarnou ochranu. Pracovníci firmy sa sústavne oboznamujú s novými poznatkami, zákonmi a normami, čo zaručuje kvalitu našich služieb. Jednou zo špecifikácií našej firmy je vykonávanie vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti na vykonanie činností na UTZ-Z a D a zároveň vykonávanie revízií a skúšok na spomínaných zariadeniach. Naša firma získala osvedčenie o akreditácii ako inšpekčný orgán typu C na overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie určených činností na UTZ-Z a D.

Zakladateľ firmy, Tahotný Rudolf začal svoju odbornú kariéru v roku 1975 v spoločnosti Slovnaft a.s. Ako fyzická osoba pôsobí na trhu od roku 1992 a v roku 2006 založil firmu ROŠ spol. s.r.o., ktorá zamestnáva odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré sú zárukou kvalitne odvedenej práce.

Naša cesta

Pozrite si cestu našej firmy od počiatku do dnešného dňa.

1992

Začiatok vykonávania výchovy a vzdelávania, revízií, BOZP a PO
2002

Špecializácia na revízie elektrických zariadení
2006

Založenie firmy ROŠ spol. s r.o., rozširovanie rádov zamestnancov
2007

Firma získala oprávnenie od NIP na výchovu a vzdelávanie v oblasti viazač bremien, obsluha ZZ a motorové vozíky
2011

Rozšírenie výkonu činnosti o bezpečnostno-technické služby a požiarnu ochranu
2012

Získanie oprávnenia na vykonávanie revízií a skúšok UTZ-Z, D pre železnice, dopravy a dráhy + vykonávanie vzdelania zamestnancov
2023

Získanie akreditácie zo SNAS a poverenie na vzdelávanie a overenie odbornej spôsobilosti z dopravného úradu.

Náš tím

Pozrite si členov nášho ROŠ tímu

 • Rudolf Tahotný

  Zakladateľ, revízny technik
 • Ladislav Hakala

  Konateľ, revízny technik
 • Miriam Hakalová

  Technik BOZP a PO
 • Paulína Husárová

  Asistentka
Recenzie

Klienti o nás povedali

Sem vložte text nadpisu